top of page

TANTRA JOGA

MANTRA - YANTRA -MANDALA

Tantra Joga: Samorealizacja za pomocą praktyk, które poszerzają i wyzwalają naszą świadomość.

 

Tantra Joga to ścieżka obserwacji i przekształcania naszej prawdziwej natury, która prowadzi nas do naszej istoty a nstępnie ewoluuje ją do wyższych wymiarów. To jest podróż od Indywidualności (Ātman) do wszechobecności (Bramhan).

om.png

Źródłem wszystkiego jest Świadomość

Współczesna nauka od połowy XX wieku uznaje relację i transformację pomiędzy materią i energią.

Tantra przekazuje brakujące elementy wymiany międzywymiarowej i określa trzy stadia tego samego.Świadomość skoncentrowana staje się Energią a Energia skoncentrowana materią. 

Elementy "Shiva" to Świadomość i intencja

Elementy "Shakti" to Energia i Materia

Połączona jedność w równowadze to Istnienie Wszechświata.

Swiadomość

Energia

Materia

Praktyka Tantra Joga

Według Tantry trzy składniki określają nasze wszystkie rytuały. Mantra, Yantra i Mandala. Gdzie Mantra to energia połączona z intencją (może być opisana w formie dźwięku), Yantra to zakodowana informacja w geometrycznej formie, która jest żródłem transformacji kodu powstawania materii oraz energii w formie jawnej a ostatni to mandala.

Mandala to najczystsza forma fizyczna informacji opisanej w Yantra. 

Image by Raul Cacho Oses

Mantrā

​ॐ 

Świadomość jest żródłem wszystkiego. Przekształcona w formia jawnej zmienia postać jako energia, innymi słowami "wibracja". W mantrach dzwięk zawiera pewne informacje, które oddziaływują na materię. Mantry tworzą i przekształcają materię i w ten sposób oddziaływują na rzeczywistość.

Yantrā

sri-yantra- vvvv small.png

Geometryczna forma przedstawiająca kod informacji, na podstawie którego, Energia przekształca się w formę jawną. W tym kodzie opisana jest informacja  we wszechświecie. Informacja przekazywana pomiędzy materialnym i niematerialnym.

Most międzywymiarowy.

Image by Bibek Raj Shrestha

Mandalā

Forma fizyczna informacji przedstawiona przez Yantry nazywamy Mandalą. Może być to postać, bóstwo, ukochana osoba, obraz yantry, przedmiot, poza, taniec, rytuał rezonujący z nami w danej chwili. 

bottom of page